Taekwondo
taekwondo-icerik
TAEKWONDO ve ÇOCUK

Çocuğun fiziksel ve sosyal açıdan sağlıklı büyüyebilmesi için spor yapması önemlidir. Uluslararası kriterlere göre federasyonlar, kendi dallarında spora başlama yaşlarını belirlemişlerdir. Bu kriterlere göre çocukların Taekwondo sporuna başlama yaşı 8’dir.

Tae-kwon-Do, kelime olarak el ve ayakla yapılan vuruşların felsefesi anlamına gelir. Benzer şekilde, “Akli ve ruhi beceriye dayanan, bedeni ve ruhi gelişimi sağlayan ve her yaştaki insana hitap eden bir ahlak sporu” olarak tanımlayabiliriz.

Taekwondonun genel faydalarını fizyolojik ve biyolojik, sosyolojik ve psikolojik açıdan inceleyebiliriz. Çocuk, spor bilinci tam olarak yerleşmediği için özellikle taekwondoya bir oyun niyetiyle başlar. Ailelerin yönlendirmesi ile taekwondo salonuna giden çocukta ilk gelişen “eğlence ve arkadaşlığın sürdüğü bir yere ait olma duygusu”dur. Salona kaydı yapılan çocuk sporcu, Taekwondo Federasyonu’nun kimlik kartı, “dobok” denilen özel üniforma ve beyaz kuşak ile bir spor kulübüne üye olma duygusu ile yaşadığı ortamda ve okulunda kendisini farklı hissetmeye başlar. Bu ona kendi özgüvenini kazanmada en büyük etkendir. Çocuk taekwondo kulübüne adım attığı zaman, kendisini taekwondonun sırlar dolu ahlaki ve ruhi yapısıyla donanmış bir spor salonu ve arkadaş grubu içerisinde bulur. Taekwondo’nun vazgeçilmeyen ve yapılmasındaki temel gayeyi oluşturan nezaket, dürüstlük, azim-hırs, nefsi kontrol ve cesaret tüm dünya taekwondo salonlarında aynıdır. Bu bakımdan çocuk hangi salona giderse gitsin bu prensipler dahilinde iyi bir arkadaş grubu içerisinde olacaktır. Taekwondo ferdi bir spor dalı olmasına rağmen en az iki kişi ile çalışılabildiği için çocukta grup ve toplum psikolojisini geliştirerek ortak hareket etmeyi öğretir. Sporcular arasında birbiri için yardımlaşma ve özveri esastır. Toplum bilinci ile hareket edilmesi fert fert her sporcuyu zirveye taşıyan etkendir. Birlikte hareket etmenin gücünü ve faydasını hisseden çocuk, başkalarına yardım etmekte ve destek olmakta kendi geleceğini de teminat altına aldığının bilincine varır. Çocuklar sıkılganlıklarından, utangaç tavırlarından dolayı yetenekleri tam olarak gösteremez ve toplum içine karışamazlar.

Taekwondo salonunda ilk aktivite basit ve temel el hareketleriyle uyumlu şekilde bağırıp çağırmaktır. Bu eylem, uzakdoğu ülkelerinde içine kapanıklık gibi rahatsızlıkları tedavi etmek için kullanılan ciddi bir yöntemdir. Amaç, deşarjı yaptırılarak ve sıkılganlığın atılarak toplumla uyum sağlanmasını elde etmektir. Taekwondo bir savunma sporu olarak çocuğunuza yavaş yavaş savunma tekniklerini öğretir. Özel çalışma sonucunda kazanılan bu kabiliyetler çocuğun kendine güvenini geliştirir ve güçlülük duygusu sağlar. Yaptığı işi bir spor olarak kavrayıp uyguladığı için gücünün ve değerinin farkında olur. Taekwondo tüm dünya salonlarında geçerli olan “Dojang (Çalışma Salonu) kuralları çerçevesinde ruhi ve fiziki disiplin ile çalışılan bir spordur. Salon içerisinde antrenöre ve yüksek kemerlilere her zaman saygılı davranmak, çalışmayı selamla başlayıp selamla bitirmek, temiz taekwondo kıyafeti giymek, çıplak ayakla çalışmak, takı-aksesuar kullanmamak, salonda birşey yiyip içmemek, kaba davranışlarda bulunmamak salon içersinde uyulması gereken temel kurallardır. Taekwondo sporu ile çocukta kurallara uyma ve sistemli hareket etme alışkanlığı yerleşir, salonda kazandığı disiplinli ve kurallı hareket etme metodunu günlük hayatına taşır. Savunma sporlarında çabukluk, sürat, güç ve refleks tepki çok önemlidir. Taekwondo sporu ile uğraşan çocukta bir davranış şekline cevap verme yeteneği refleks olarak ve en doğru olanını tespit etmek sureti ile artar. Taekwondoda saniyenin en kısa anında en doğru kararı vermesi gerektiğini, aksi takdirde kaybedeceğini bilen çocuk, hayatta da en doğru kararı en kısa zamanda verme kabiliyetini arttırır. Dolayısı ile taekwondo çocukta akıl yeteneğini arttıran ve karar verme süresini çabuklaştıran bir spor dalıdır. Amacı çocuğu hayata hazırlamak olan bu spor dalı ona yeni birşey kazandırmaktan çok zaten varolan enerjisinin ortaya çıkmasına ve becerilerinin güçlenmesine yardımcı olur. Taekwondonun doğuşu ve gelişme gayesindeki amaç çocuğa hayatında karşılaşacağı zorluklara karşı hazırlamak ve motive etmek, güç, cesaret, mücadele hırsı, sabır, gelişmiş bir zeka, sağlıklı bir vücut gibi başarı faktörleriyle donatmaktır. Çocuk yaşam süresince karşılaştığı başarısızlıklar ve felaketlerde yılgınlık ve çökkünlüğe düşmez. Kendini ruhi ve fiziksel açıdan kısa sürede toparlayarak ileriye ümitle bakan bir karakter yapısına kavuşur. Taekwondo sporu çocuğa hayatın zorluklarına karşı dayanıklılık ve direnme yeteneği kazandırır. Çocuk, çekindiği-korktuğu tehlikeyi düşman olarak görür.

Taekwondo çalışan çocuk taekwondonun karakteristik yapısı gereği kimseyi düşman olarak görmeyecektir. Düşmanının ya da tehlikenin büyüklüğünü kendi tarif ettiği kadar olduğunu bilecektir. Gücünün ve yeteneklerinin rakipten ve saldırgandan daha fazla olduğunu bilen çocuk, onu tehlike kabul etmeyecektir. Taekwondo, çocuğun kendi kendini eğitmesini ve gücünü maksimuma çıkarmasını esas alır. Kendi gücünün ve kapasitesinin farkına varan çocuk hayatı boyunca kimseyi düşman olarak görmez, kimseden korkmaz ve çekinmez. Taekwondo çalışmaya başlayan bir çocuk, çalışma salonuna girdiği andan itibaren kişiliği, ailesinin makamı, maddi durumu dışarıda kalır. Çalışma salonuna gelen çocuk tüm kötü alışkanlıklarını , nefsi duygularını terk etmek zorundadır. Taekwondoda kemer derecelerine göre sporcunun kademesi ve değeri olur.

Kemer geçildikçe sporcu çocuk olgunlaşır, gurur ve kibir gibi insani olmayan duygulardan uzaklaşır, alçakgönüllü ve mütevazi bir insan haline gelir. Ayrıca; bir arkadaş grubuna dahil olmak, kendisine önem ve değer verildiğinin farkına varması çocuklarda çok önemlidir. Taekwondo psikolojik olarak çocuklara destek sağlayarak ergenlik döneminin sorunsuz atlatılmasında en etkili sporlardan biridir.

Taekwondo Federasyonu şu an itibariyle Türkiye’deki en iyi organize olmuş spor kuruluşudur. Başarılı çalışmalarıyla Türkiye’de alt yapısına değer veren ve devamlılık arz eden sporcularının önünü sürekli açıp başarılarını destekleyen bir organizasyondur. Çocuğunuz ufak yaştan itibaren kendisini Türkiye’nin dört bir yanında yapılmakta olan organizasyonların sihirli havası içinde bulur. Sürekli seyahatler, farklı şehirler ve farklı kültürlerden insanlarla tanışarak yeni dostluklar kurar. Farklı kültür alışverişleri çocuğunuzun ufkunun açılmasına ve sosyal derinliğinin kuvvetlenmesine yol açar.

Sonuç olarak, TAEKWONDO çocukların sağlıklı bir hayat yaşamaları için, fiziki gelişimlerini sağlamak için, sosyal bir aktivite yapmaları için, özgüven kazanmalarına destek olması için, disiplinli olmaları için, başarma ve katılma duygularını geliştirmek için, enerjilerini olumlu yönde kullanmaları için önerilebilecek en doğru spor dalıdır.

Alıntı: Sakin Taekwondo - Çanakkale Taekwondo

Düzenleyen: Yücel ÇİFTÇİ - Elif ÇİFTÇİ

Detaylı bilgi için lütfen bize ulaşın.